Interagrar je kompanija koja se već 30 godina uspešno bavi proizvodnjom vitaminsko-mineralnih dodataka za životinje. Poslujemo u skladu sa HCCP sistemom, a sertifikaciju kompanije je izvršila cenjena sertifikaciona kuća TÜV BAYERN SAVA-GERMANY.

Šta su premiksi i vitaminsko-mineralni dodaci i zašto su potrebni?

Zahtevi savremenog uzgoja domaćih životinja jesu visoka produkcija uz minimalne troškove proizvodnje.

Da bi se to ostvarilo potrebno je ishranu prilagoditi vrsti i kategoriji životinja po količini i kvalitetu. Ishrana se uglavnom sastoji od niskoproteinskih hraniva biljnog porekla (zrnasta hraniva) i voluminoznih hraniva (senaza, travna i kukuruzna silaža) dok su proteini životinjskog porekla malo zastupljeni u ishrani. Pored niskog procenta proteina i veoma lošeg aminokiselinskog sastava (manje količine esencijalnih aminokiselina) veoma često nedostaju vitamini i mineralne materije. Poznavanje načina ishrane i držanja domaćih životinja danas dovelo je do potreba da se već konvencionalni pristup izrade vitaminsko mineralnih dodataka stočnoj hrani, kao jednog od elemenata pravilne i kvalitetne ishrane, delimično izmeni adekvatno stvarnim potrebama domaćih životinja.

Vitamini su složena organska jedinjenja, fiziološki aktivna, koja regulišu metabolizam materija u organizmu. Organizam ih ne sintetiše ili sintetiše u nedovoljnim količinama, što zahteva njihovo nadoknadjivanje kroz hranu ili upotrebom vitaminskih dodataka. Svaki pojedini vitamin u organizmu ima svoju posebnu ulogu koju na isti način ne može da nadopuni ni jedan drugi element.

Mineralni elementi i njihova neorganska jedinjenja za organizam nemaju energetsku vrednost ali su od važnosti kao gradivni element u različitim aktivnostima i biološkim sistemima. Mineralne materije vrše mnogobrojne vitalne funkcije u organizmu: rast, razvoj skeleta, reprodukciju, metabolizam masti I ugljenih hidrata; Ulaze u sastav: krvi, fiziološki aktivnih materija (fermenata I enzima, hormona i vitamina).