Antidiar – Premiks za konje, živinu i stoku

Taninska kiselina taloži belančevine. U kontaktu sa kožom i sluzokožom taninska kiselina stvara na površini tanak sloj netopivih belančevina koji sprečava resorpciju toksičnih materija.

Opis

Taninska kiselina taloži belančevine. U kontaktu sa kožom i sluzokožom taninska kiselina stvara na površini tanak sloj netopivih belančevina koji sprečava resorpciju toksičnih materija. Stvaranjem kisele sredine u crevima zaustavlja se razmnožavanje većine patogenih bakterija.

Namena

Preveniranje i terapija proliva domaćih životinja prirodnim putem.

Način upotrebe

Način upotrebe:

Prasad 3 – 5 g na1 kg hrane ili u 1 l vode tokom 3 – 4 dana.Telad 10 – 25 g na jedinku ili u 5 l vode tokom 3 – 4 dana.Goveda 20 – 50 g na jedinku ili u 10 l vode tokom 3 – 4 danaŽivina 3 – 5 g na l vode tokom 3 – 4 dana.

Napomena:

Preparat se može davati preventivno i terapijski kroz hranu ili rastvoren u vodi za piće.