Ketosol Oral – Premiks za krave i ovce

Prepart Ketosol poseduje glukogeno, antiketogeno i antisteatozno dejstvo jer aktivne supstance u njemu imaju hepatoprotektivno dejstvo i izuzetno značajnu ulogu u normalizaciji metaboličkih poremećaja kod preživara.

Opis

Prepart Ketosol poseduje glukogeno, antiketogeno i antisteatozno dejstvo jer aktivne supstance u njemu imaju hepatoprotektivno dejstvo i izuzetno značajnu ulogu u normalizaciji metaboličkih poremećaja kod preživara.

Namena

Prevencija i lečenje ketoza krava i ovaca.

Način upotrebe

Način upotrebe:

300 – 500 ml na kravu dnevno podeljeno u dva davanja.

Napomena:

Preparat se daje bocom ili sondom.